HARMONOGRAM ZEBRAŃ Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2016/2017
dla uczniów Gimnazjum nr 6 oraz słuchaczy Gimnazjum dla Dorosłych


Wszystkie zebrania rozpoczynają się o godzinie 17.00.

07.09.2016 Zebranie informacyjne, wybór rad klasowych i Rady Rodziców
19.10.2016 Sprawy bieżące
23.11.2016 Poinformowanie o proponowanych ocenach zaliczeń (Gimnazjum dla Dorosłych), poinformowanie o proponowanych ocenach za I półrocze (Gimnazjum nr 6), sprawy bieżące;
11.01.1017 Wywiadówka – I półrocze
08.03.2017 Sprawy bieżące, konsultacje dla rodziców;
05.04.2017 Sprawy bieżące, procedury przeprowadzania egzaminów gimnazjalnych, konsultacje dla rodziców; rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych;
24.05.2017 Poinformowanie o proponowanych ocenach zaliczeń (Gimnazjum dla Dorosłych), poinformowanie o proponowanych ocenach za II półrocze (Gimnazjum nr 6), sprawy bieżące; rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych;

Gimnazjum nr 6
Kl. I a - sala nr 31 (II p) wychowawca Anna Misiukiewicz
Kl. II a - sala nr 20 (I p wychowawca Sylwia Szrajber-Kobyłkiewicz )
Kl. II b - sala nr 24 (I p) wychowawca Renata Karoń
Kl. III a -sala nr 30 (II p)wychowawca Renata Marcisz

Gimnazjum dla Dorosłych
Kl. I a- sala nr 31 (II piętro) wychowawca: mgr Aneta Podlas, wychowawca OHP mgr Barbara Sośnica
Kl. II a- sala nr 27 (II piętro) wychowawca: mgr Tomasz Bitner , wychowawca OHP mgr Ewa Czernecka
Kl. III a- sala nr 37 (II piętro) wychowawca: mgr Aneta Sosińska, wychowawca OHP mgr Magdalena Furgacz
Kl. III b- sala nr 30 (II piętro) wychowawca: mgr Jolanta Malinka, wychowawca OHP mgr Wioletta Gorzkowska