Tematyka projektów edukacyjnych na rok szkolny 2016/2017

"Polscy olimpijczycy"- R. Ceglarek, R. Marcisz, T. Bitner
"Powstanie listopadowe w literaturze i sztuce"- R. Karoń, A. Podlas

Tematyka projektów edukacyjnych na rok szkolny 2015/2016"Stop dyskryminacji. Razem mamy siłę" - A. Sosna, A. Podlas

Tematyka projektów edukacyjnych na rok szkolny 2014/2015"A jeśli droga otwarta do nieba...Tym, co służą ojczyźnie - chwała powstańcom" - R. Karoń, A. Podlas, B. Wiśniewska, M. Drogowska

"Matematyka i fizyka wokół nas" - A. Misiukiewicz, K. Pasiuk, A. Majchrzak, J. Zarębska - Kobierska, M. Drogowska

Tematyka projektów edukacyjnych na rok szkolny 2013/2014"Muzea w moim mieście" - S. Szrajber - Kobyłkiewicz, B. Wiśniewska, A. Podlas

"Dlaczego Jan? Dlaczego Anna? - tajemnice naszych imion." - M. Kutrzyk, J. Malinka, ks. W. Radoliński

"Krokus. Znaki pamięci." - A. Sosna, A. Podlas, I. Wójcik

Tematyka projektów edukacyjnych na rok szkolny 2012/2013"Dlaczego Jan? Dlaczego Anna? - zagadki naszych imion." - M. Kutrzyk, J. Malinka, T. Bitner, T. Plaskacz, ks. W. Radoliński.

"Cudze chwalicie, swego nie znacie" - R. Marcisz, R. Ceglarek, R. Radosz, T. Plaskacz.

Tematyka projektów edukacyjnych na rok szkolny 2011/2012Matematyka wokół nas - Małgorzata Kozłowska - II a

Zdrowie a odżywianie - Aneta Sosińska - IIa, IIb, IIc

English is everywhere - Anna Sosna - IIa, IIb

Europa nasz dom - Renata Marcisz - IIa, IIb, IIc

Znani ludzie Częstochowy - Renata Karoń - IIb

Hymny i pieśni patriotyczne - Renata Karoń, Aneta Podlas - IIb

Stare miasto w okresie okupacji (Losy getta i jego mieszkańców) - Jolanta Malinka,Iwona Wójcik, Mariusz Grzyb - II a, IIc

Występowanie i obieg wody w przyrodzie - Małgorzata Nowakowska - IIa, IIb, IIc

Miejsca upamiętniające ludzi i wydarzenia z II wojny światowej - Aneta Podlas, Beata Wiśniewska - IIa, IIb, IIc

Rekreacje naszego regionu - Marzena Radosz, Renata Ceglarek, Joanna Zarebska - IIa, IIb, IIc

Projekt artystyczny - Beata Wiśniewska - IIa, IIb, IIc